"התגובות שקיבלנו היו חמות ונלהבות!!! "- (קרן וקסנר) 15.7.16

הרצאתך פתחה לנו ולבוגרינו צוהר לעולם היצירה הקולנועי ולדמות מעוררת ההשראה של רונית אלקבץ

הנדון: תודה והערכה על תרומתך לכנס הקיץ של בוגרי תכנית העמיתים וקסנר ישראל

רפי היקר,

בשם קרן וקסנר ובשם קהילת בוגרי תכנית העמיתים של הקרן, אנו מבקשים להודות לך על הרצאתך המרתקת על רונית אלקבץ במסגרת כנס הקיץ של בוגרינו בשבוע שעבר.

הרצאתך פתחה לנו ולבוגרינו צוהר לעולם היצירה הקולנועי העשיר של רונית אלקבץ ולדמותה מעוררת ההשראה. התגובות שקיבלנו מבוגרינו לדברים היו חמות ונלהבות.

תובנותייך המשמעותיות חשפו בפנינו נקודות מבט שונות במסגרת השיח אודות ״הישראליות החדשה״, ועל כך נתונה לך תודתנו.

המשך עשייה פוריה,

 בברכה חמה,

 

17.7.16