"המפגש היה מעניין, מצחיק, מפחיד לעיתים ומעשיר!!" (ותיקים ברשת)

​המפגש בהנחייתך גרם לכל המשתתפים להיכנס עולם אחר.

המפגש בהנחייתך גרם לכל המשתתפים להיכנס עולם אחר.

סייעת לנו להתנתק מרצף החדשות הבלתי פוסק ולהיכנס עלםו המופלא של הקולנוע.

"המפגש היה מעניין, מצחיק, מפחיד לעיתים ומעשיר!!"